Nhà sản xuất
Màu sắc

Bluetooth

- 1%
4,699,765 Đ
4,653,000 Đ
SoundBot SB520 3D HD Bluetooth 4.0 Wireless Speaker for 15 Hours Music Streaming & Hands-Free Calling with Passive Sub Woofer, Built-in Mic, 3.5mm Audio Port (Silver) - 46%
3,054,765 Đ
1,644,765 Đ

Reviews

No data found

Đăng đánh giá

Sản phẩm đã xem