Nhà sản xuất
CPU
Màu sắc
RAM
Chất liệu
Kích cỡ
Kích thước (inch)
Hệ điều hành

Điện tử & Vi tính

1,053,000 Đ
724,230 Đ
Yêu Thích
3,041,766 Đ
2,995,200 Đ
Yêu Thích
- 40%
584,766 Đ
350,766 Đ
- 1%
4,679,766 Đ
4,633,200 Đ
- 3%
25,716,600 Đ
25,040,808 Đ

Sản phẩm đã xem