Nhà sản xuất
CPU
Màu sắc
RAM
Kích cỡ
Kích thước (inch)
Hệ điều hành

Laptop

28,200,000 Đ
22,769,620 Đ
Yêu Thích
28,176,500 Đ
16,215,000 Đ
Yêu Thích
16,450,000 Đ
13,982,500 Đ
Yêu Thích

Sản phẩm đã xem